Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de AOK zarejestrowa?a 190 000 b??dów lekarskich

AOK zarejestrowa?a 190 000 b??dów lekarskich

Kasa chorych AOK alarmuje: wi?cej osób ginie z powodu b??dów lekarskich w szpitalach ni? w wypadkach drogowych. Co roku tysi?ce pacjentów w Niemczech skar?y lekarzy za b??dy. Najcz??ciej skar?? si? na b??dy w klinikach lekarskich. Kasa chorych AOK przeanalizowa?a, jakie zagro?enia wyst?puj? najcz??ciej.

W Niemczech przeprowadzanych jest rocznie oko?o 19 mln zabiegów lekarskich. Prawie
190 000 z nich ko?czy si? b??dem lekarskim, a w skrajnych przypadkach zgonem. Rocznie w wyniku zaniedba? umiera 19 000 pacjentów. Dla porównania w 2013, w wypadkach samochodowych, zgine?o 3300 osób.

Najcz??ciej wymienia si? infekcje, podanie nieodpowiednich medykamentów lub pozostawienie materia?u chirurgicznego w ?rodku pacjenta.

Co zrobi? w przypadku b??du lekarskiego?
W pierwszej kolejno?? nale?y zg?osi? skarg? w szpitalu. W ka?dym szpitalu jest odpowiednia komórka "Behandlungsfehler-Management". Mo?na równie? poprosi? kas? chorych o wyznaczenie rzeczoznawcy, który nieodp?atnie przyjrzy si? sprawie.

welt.de
 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny móg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwól by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 

Strona korzysta z plików cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information