Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Wsparcie naszej dzia?alno?ci i publikacji
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mamy pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z naszymi planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny mg?by podzi?kowa? za moj? prac?.By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych. Jak mawia? ?p. ekonomista Friedman: Nie istnieje co? takiego jak darmowe obiady. O ile dotychczas strona funkcjonowa?a za darmo (by?a sponsorowana przez w?a?ciciela), o tyle ten stan rzeczy niestety nie b?dzie trwa? wiecznie. Wraz z ko?cem umowy serwis zostanie zamkni?ty, a idea teh strony i kontakty kluczowe dla ludzi, ktre si? tutaj znajduj? odejd? w pr?ni?. Czy tak si? stanie? To zale?y od Was! To w?a?nie dzi?ki Wam by? mo?e b?d? mia? czas, mo?liwo?ci, ale te? wi?ksz? motywacj? do zbierania materia?u i dzielenia si? z Wami. Sami ustalicie ile warta jest moja praca, dla spo?ecze?stwa, zwi?zkw, Was samych.

Numer konta i formy wp?aty

Wp?aty s? anonimowe i przede wszystkim nie s? us?ug?: darczy?com nie oferuje si? w zamian konkretnych us?ug. Jest to regulowane prawnie i ca?kowicie bezpieczne.

W tytule przelewu nale?y wpisa?: Bezinteresowna darowizna to jest bardzo wa?ne, by da? zna? czym jest przelew.

Nazwy odbiorcy i adresu nie trzeba wpisywa? w 99% przypadkw (jest dowolna, ewentualnie doktorzy), poniewa? przelewy s? realizowane wy??cznie po numerze konta, wi?c warto nie pope?ni? b??du przy wpisywaniu, czy przekopiowaniu:

10 2490 0005 0000 4000 7499 5896

Dla ludzi zza granicy!

Interesuje nas przelew SEPA SHA (prowizja dzielona na dwie strony). Do jego zrealizowania z jak najmniejszymi prowizjami (powinno to by? w okolicach 1) potrzeba kilku danych:
  • kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
  • IBAN: PL10 2490 0005 0000 4000 7499 5896
    (mo?liwe, ?e bez spacji/odst?pw, z przodu jest PL ??czne z 20)
  • Ewentualnie jeszcze adres banku: Alior Bank S.A. ul. ?opusza?ska 38D 02-232 Warszawa
Strona jest niekomercyjna, nie ustala?em przy jej zak?adaniu, ?e b?dzie mia?a przynosi? jakikolwiek zysk, ale nie jest ?atwo pogodzi? ?ycie z prac? nad tym. Ka?dy potrzebuje zach?ty do dodatkowej pracy. To tak jak z kupowaniem gazet, kto? jest ich autorem, kto? redaktorem, kto? zajmuje si? korekcj? tekstu.
 
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 

Strona korzysta z plikw cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plikw cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plikw cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information