Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Wp?yw cukru i miodu na zdrowie cz?owieka

Wp?yw cukru i miodu na zdrowie cz?owieka

Cukier jest bardzo kaloryczny, a co za tym idzie bardzo tucz?cy, odk?ada si? w postaci t?uszczu w biodrach lub w talii, to tzw. puste kalorie...
Nadmierne spo?ycie cukru ma niekorzystny wp?yw na zdrowie cz?owieka. Na zachodzie zosta? uznany za niebezpieczn? substancj? i zapisany w ksi?dze niebezpiecznych potraw, na drugim miejscu po narkotykach.

Wp?yw cukru i miodu na zdrowie cz?owieka

Cukier jest bardzo kaloryczny, a co za tym idzie bardzo tucz?cy, odk?ada si? w postaci t?uszczu w biodrach lub w talii, to tzw. puste kalorie...
Nadmierne spo?ycie cukru ma niekorzystny wp?yw na zdrowie cz?owieka. Na zachodzie zosta? uznany za niebezpieczn? substancj? i zapisany w ksi?dze niebezpiecznych potraw, na drugim miejscu po narkotykach.
Cukier jest bardzo kaloryczny, a co za tym idzie bardzo tucz?cy, odk?ada si? w postaci t?uszczu w biodrach lub w talii, to tzw. puste kalorie.

Cukier zanim zostanie przetrawiony przechodzi w organizmie czterokrotny proces przekszta?cania chemicznego. Najpierw ??czy si? z t?uszczami nienasyconymi i produkuje du?? ilo?? cholesterolu. Cukier zakwasza ?o??dek i jelita, a tym samym burzy rwnowag? ustroju, sprzyja tworzeniu si? wrzodw. Przyczynia si? rwnie? do powstawania kamicy nerkowej. Cukier nie tylko jest wsp?odpowiedzialny za powstawanie chorb wsp?czesnych, ale przeszkadza w ich leczeniu. Spo?ywanie cukru mo?e doprowadzi? do r?nych chorb ujawniaj?cych si? dopiero w nast?pnych pokoleniach.

Cukier zaburza procesy reguluj?ce naturalny poziom glukozy we krwi. Nadmierna ilo?? mo?e prowadzi? do niedoborw bia?ek, sk?adnikw mineralnych i witamin z grupy B oraz do zaburze? przewodu pokarmowego. Odpowiedzialny jest rwnie? za cukrzyce, os?abienie odporno?ci organizmu, prchnice wraz ze ?lin? atakuje on szkliwo, wyp?ukuje substancje mineralne, zmi?kcza je i rozk?ada.

Nadmierne spo?ywanie cukru prowadzi do uzale?nienia, bo im wi?cej zjadamy s?odyczy, tym wi?cej ich pragniemy. Nawyk ten powsta? ju? w wieku niemowl?cym, kiedy nasze mamy karmi?y nas bardzo s?odkim mlekiem. W wieku doros?ym bardzo trudno jest zmieni? dawne przyzwyczajenia, ale musimy najpierw zmieni? nasz sposb my?lenia.

Najlepsza glukoza w najczystszej postaci jest ze spo?ywanych owocw i warzyw.

Mid natomiast zawiera witaminy, mikroelementy, kwasy organiczne, enzymy i inne. W przeciwie?stwie do cukru jest produktem leczniczym. Mid jest naturalnym produktem spo?ywczym. Jest rwnie? s?odki i wysokokaloryczny, ale od razu przeobra?a si? w energi?. Wystarczy zaledwie ?y?eczka miodu dziennie, aby doda? nam energii na ca?y dzie?. Mid charakteryzuje si? wysok? aktywno?ci? antybiotyczn?. Hamuje b?d? niszczy rozwj bakterii, grzybw, wirusw, pierwotniakw, paciorkowcw.

Jako ciekawostk? warto zapami?ta?, ?e aktywno?? antybiotyczna miodu wzrasta nawet do 220 razy, gdy go rozcie?czymy z wod?.

Mid poprawia od?ywianie tkanek, oczyszcza rany i przyspiesza gojenie si? ran, oparze? i odmro?e?. Zabezpiecza je przed zaka?eniem bakteriami i drobnoustrojami. Dzia?a wi?c przeciwzapalnie, regeneruj?co oraz przeciwblowo.

Mid dzi?ki du?ej zawarto?ci glukozy i fruktozy, mikroelementw i enzymw ma korzystny wp?yw w schorzeniach uk?adu kr??enia. Glukoza dostarcza sercu niezb?dn? energi?. Fruktoza za? jest magazynowana w w?trobie, stanowi rezerw? energetyczn? organizmu. Pomaga rwnie? w leczeniu wrzodw ?o??dka i dwunastnicy, w?troby, chorb oczu.

Mid reguluje czynno?ci trawienne ?o??dka, poprawia przemian? materii, ?agodzi skutki stresw. Reguluje rwnie? prac? serca, obni?a ci?nienie krwi, polepsza kr??enie. Dzia?a uspokajaj?co, zmniejsza napi?cie nerwowe, polepsza sen, oglne samopoczucie i nastrj.

15.02.2011
 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny mg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwl by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 
Ocen serwis

Strona korzysta z plikw cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plikw cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plikw cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information