Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Czy picie Coca-Coli jest zdrowe?

Czy picie Coca-Coli jest zdrowe?

Wielu z nas zadaje sobie pytania: Jaki jest wp?yw Coca coli lub Pepsi na z?by, na organizm. Przeprowadzono wiele bada? na ten temat.

W coli nie ma zakazanych narkotykw, ale mamy za to kofein? i cukier. Sk?ad ten nie jest przypadkowy. Wed?ug reklam CocaCola to napj szcz??cia. Kiedy czujesz zm?czenie, boli ci? g?owa ?atwo mo?esz si?gn?? po puszk? napoju. Od razu poczujesz si? lepiej w?a?nie za spraw? kofeiny i cukru.


To mo?e Cola Light?

Zamiast cukru zawieraj? one sacharyn?, ktra jak wykaza?y badania zwi?ksza ryzyko zachorowania na raka. Po drugie w trakcie jej metabolizmu zmienia si? ona w metanol, mi?dzy innymi jeden ze sk?adnikw benzyny. Podsumowuj?c te informacje nie wiadomo, czy rzeczywi?cie s? to produkty zdrowsze.


Eksperci wypowiadaj? si? jednoznacznie. Spo?ywanie Coca-coli w nadmiernych ilo?ciach ma negatywny wp?yw na nasz organizm, poniewa? znajduj?ca si? w niej kofeina jest mutagenem, powoduj?cym uszkodzenia materia?u genetycznego. Picie tego napoju na przemian z kaw? wi??e si? dodatkowo z ryzykiem wyst?pienia mia?d?ycy, nadci?nienia t?tniczego, chorb wrzodowych ?o??dka i dwunastnicy oraz chronicznego blu g?owy. Ponadto, jej nadmiar mo?e wywo?ywa? nudno?ci, ble g?owy, dr?enie r?k, niemiarowo?? pracy serca oraz anemi?. Picie Coca-coli mo?e wywo?ywa? problemy z mi??niami i krucho?ci? ko?ci. Wszystkie s?odkie napoje powoduj? oty?o??, cukrzyc?, psucie z?bw i syndrom metaboliczny.

?rd?a: chudnij.tv, badania.net

 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny mg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwl by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 
Ocen serwis

Strona korzysta z plikw cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plikw cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plikw cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information