Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Co jest powodem przedwczesnego starzenia si??

Nowoczesna nauka pozwala nam pozna? mechanizmy, ktre przyspieszaj? proces umierania ?ywych organizmw. D??enie do ich poznania sta?o si? podstawowym zadaniem organizmw my?l?cych, czyli nas. Zapobiec wi?kszo?ci niszcz?cych nas chorb mo?na tylko w jeden sposb spowolni? proces starzenia si? organizmu. Sekrety starzenia si? naszego organizmu le?? bardzo g??boko - na poziomie komrkowym. Wed?ug ostatnich bada? ?ywe komrki naszego organizmu s? ci?gle nara?one na ataki zwi?zkw chemicznych zwanych wolnymi rodnikami. Wynikiem tych atakw s? uszkodzenia komrek ludzkich, ktre z czasem si? kumuluj?, a? osi?gn? poziom, z ktrego nie ma odwrotu. Powstaj? schorzenia, ktre prowadz? nas na kraw?d? ?ycia. I nie jest ju? wa?ne, na co umrzemy. Mo?e to by? zawa?, udar, zator, wylew, nowotwr itp. O rodzaju schorzenia na ktre umrzemy, decyduj? geny. Lecz musimy walczy? nie z poszczeglnym schorzeniem, ale ze starzeniem si? naszego organizmu, ktre jest w?a?nie przyczyn? powstawania chorb, a te s? zwi?zane z wolnymi rodnikami. Je?eli b?dziesz wiedzia? jak zapobiec powstaniu wolnych rodnikw, powstrzymasz staro?? oraz zachowasz doskona?e zdrowie. Podstaw? tego s? harmonizatory komrkowe (przeciwutleniacze - antyoksydanty), ktre neutralizuj? cz?steczki utleniaj?ce zarwno bia?ka jak i t?uszcze, zwane wolnymi rodnikami.

Przyczyn? przyspieszonego starzenia si? i staro?ci jest niedobr, i to czasami znaczny, odpowiednich, organicznych pierwiastkw i elementw w naszym organizmie. Nowoczesne ?rodki farmakologiczne pozwalaj? z?agodzi? istniej?ce ju? schorzenia, lecz nie likwiduj? ich. Przykra prawda polega na tym, ?e wi?kszo?ci ?miertelnych chorb mo?na zapobiec, a nawet odwrci? ich bieg za pomoc? dostarczenia naszemu organizmowi odpowiednich witamin i minera?w.

Trzeba wiedzie?, ?e przyczyn? wi?kszo?ci niszcz?cych chorb nie s? wirusy i bakterie, lecz skutki dzia?ania wolnych rodnikw, powstaj?cych z biegiem czasu. W?a?nie starzenie si? naszego organizmu jest jedyn? powa?n? chorob?, ktrej naprawd? trzeba si? obawia? ju? po 25 roku ?ycia. Nowoczesne badania naukowe wykazuj?, ?e schorzenia degeneracyjne, takie jak nowotwr, schorzenia uk?adu krwiono?nego, serca, choroby reumatyczne, choroba Alzheimera, udar mzgu nie tworz? odr?bnych schorze?, lecz s? przejawami dzia?ania procesw utleniania komrkowego, nasilaj?cego si? z wiekiem.

Rola wolnych rodnikw w procesie starzenia si? wynosi 80 90 %. Z tego powodu leczenie odr?bnego schorzenia nie ma wi?kszego sensu. Nawet przy tymczasowym zahamowaniu procesu rozwoju choroby, a przy ci?g?ym dzia?aniu wolnych rodnikw, nast?pi? nawroty schorzenia. Musimy zahamowa? powstawanie nadmiaru wolnych rodnikw i jego skutek przedwczesne starzenie si? naszego organizmu. Sergey Karpov i Wiera Chmielewska Artyku? jest fragmentem ebooka "Dieta surowa, ktra jest... smaczna"
 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny mg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwl by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 
Ocen serwis

Strona korzysta z plikw cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plikw cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plikw cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information